RODO dla strony phot.pl

Wprowadzenie

Niniejsze Zasady Ochrony Danych Osobowych („RODO”) określają zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu phot.pl zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest phot.pl, z siedzibą pod adresem [adres siedziby]. Możesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych za pośrednictwem informacji kontaktowych dostępnych na stronie phot.pl.

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług oferowanych na stronie phot.pl oraz w celach zgodnych z prawem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez użytkownika.

 1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Podczas korzystania z serwisu phot.pl możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane dotyczące płatności, takie jak dane karty kredytowej lub dane potrzebne do realizacji transakcji.
 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Gromadzone dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Obsługi i personalizacji korzystania z serwisu phot.pl.
 • Realizacji zamówień, transakcji lub innych zapytań złożonych na naszej stronie.
 • Komunikacji z użytkownikami w celach informacyjnych, marketingowych lub promocyjnych, jeśli wyrazili na to zgodę.
 • Prowadzenia analiz statystycznych w celu doskonalenia naszych usług.
 1. Udostępnianie danych osobowych

W przypadku wymogów prawnych lub w celu świadczenia usług, zaufani partnerzy i dostawcy usług mogą mieć dostęp do niektórych danych osobowych. Gwarantujemy, że wszyscy nasi partnerzy przestrzegają odpowiednich zasad bezpieczeństwa i poufności danych.

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że wymaga tego prawo.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązują nas dłuższe okresy przechowywania wynikające z przepisów prawa.

 1. Prawa użytkowników

Zgodnie z RODO, użytkownicy mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • Sprostowania swoich danych osobowych w przypadku ich nieprawidłowości.
 • Usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie ma przesłanek do dalszego przetwarzania.
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach.
 • Przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Aby skorzystać z powyższych praw, użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem informacji kontaktowych dostępnych na stronie phot.pl. Zastosujemy wszelkie środki niezbędne do weryfikacji tożsamości użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy odpowiednie procedury bezpieczeństwa i stosujemy zabezpieczenia techniczne, takie jak szyfrowanie danych, zabezpieczenia sieciowe i kontrole dostępu, aby chronić dane osobowe.


  Pliki cookie
 • Nasza strona może korzystać z plików cookie. Informacje na temat plików cookie i ich wykorzystywania znajdują się w naszej Polityce Prywatności.
 • Zmiany w Zasadach Ochrony Danych Osobowych
 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie phot.pl. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
 • Dziękujemy za zapoznanie się z naszymi Zasadami Ochrony Danych Osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z swoich praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem informacji kontaktowych dostępnych na stronie phot.pl.